Uczmy się historii Polski i Europy XX w. z dwujęzyczną platformą edukacyjną EPTW Drukuj
Sobota, 20 Czerwiec 2020 08:56

EPTW - Elektroniczna platforma transferu wiedzy i zasobów źródłowychW związku z pandemią COVID-19 oraz zmianą formuły pracy wielu nauczycieli na różnorodne formaty edukacji on-line, polecamy to unikatowe, bezpłatne narzędzie jako instrument wspierający i uzupełniający kształcenie uczniów oraz doskonałą bazę samokształceniową dla nauczycieli.

 

 

 EPTW - Elektroniczna platforma transferu wiedzy i zasobów źródłowych

 

 

 

 

 

15.06.2020 r. szkoła odebrała wiadomość od:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - w imieniu użytkownika Centrum Europejskie Natolin - ws. bezpłatnej dwujęzycznej platformy edukacyjnej EPTW.

 

Szanowna Dyrekcjo,

 

w załączeniu przekazujemy zaproszenie dla uczniów i nauczycieli (historii, wos, filozofii czy języków) do korzystania z uruchomionej i unikalnej, bezpłatnej, dwujęzycznej platformy edukacyjnej EPTW, opracowanej przez Centrum Europejskie Natolin, w ramach środków publicznych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z istotną liczbą podmiotów publicznych (muzea, archiwa, uniwersytety, biblioteki, ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli).

 

Przedmiotowe narzędzie umożliwia edukację zdalną w zakresie obszarów tematycznych historii Polski i Europy XX w., wiedzy o społeczeństwie oraz w zakresie podnoszenia kompetencji językowych uczniów, jak i nauczycieli. 

 

W związku z pandemią COVID-19 oraz zmianą formuły pracy wielu nauczycieli na różnorodne formaty edukacji on-line,  polecamy unikatowe, bezpłatne narzędzie jako  instrument wspierający i uzupełniający kształcenie uczniów oraz  doskonałą bazę samokształceniową dla nauczycieli.

 

Platforma dostępna jest : https://eptw.edu.pl 

 

Z poważaniem

EPTW - Elektroniczna platforma transferu wiedzy i zasobów źródłowych

O projekcie unikalnej, multimedialnej, interaktywnej platformie elektronicznej transferu wiedzy EPTW...

Celem jest:
d
ialog humanistyki z nowymi technologiami oraz wdrażanie idei humanistyki dla rozwoju oraz doskonałości naukowej, poprzez utworzenie unikalnej, multimedialnej i interaktywnej platformy elektronicznej  transferu wiedzy i zasobów źródłowych o charakterze interdyscyplinarnym.

 

Platforma stanowić będzie:
format repozytorium elektronicznego oraz szerokie kompendium wiedzy na temat scenariuszy i wizji roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w koncepcjach geopolitycznych, gospodarczych i cywilizacyjno-kulturowych na przestrzeni XX w. (z nawiązaniem do wieku XIX), formułowanych przez polskich myślicieli i reprezentantów różnych dyscyplin wiedzy, niekiedy już zapomnianych. W ramach tworzenia platformy wykorzystywany będzie również innowacyjny system User Experience – w ramach projektu przeprowadzone zostaną konsultacje z różnych ośrodkami wiedzy: archiwa, muzea, uniwersytety, biblioteki - co pozwoli na precyzyjne dostosowanie funkcjonalności narzędzia do potrzeb grupy docelowej.

 

Na platformie udostępnione zostaną:
analizy eksperckie, publikacje, lekcje on-line (w formacie e-learning), bogata baza różnorodnych materiałów źródłowych (w tym dotąd niepublikowanych lub nierozpowszechnionych), jak również  specjalnie opracowane pod kątem projektu słowniki biograficzne i terminologiczne. Platforma zawierała będzie content w języku polskim oraz w języku  angielskim.

Niniejszy projekt realizowany jest dwustopniowo:

- część badawczo-naukowa i kwerendalna, wraz z towarzyszącymi pracami dokumentacyjnymi, edytorskimi oraz słownikowo-bibliograficznymi o istotnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową;
- część implementacji wyników prac w innowacyjnej formule Platformy elektronicznej, jak również popularyzacji dorobku zespołu projektowego poprzez konferencje naukowe, panele oraz publikacje (zarówno tradycyjne, jak i elektroniczne) w języku polskim oraz angielskim.

 

Projekt skierowany jest do szerokiej grupy reprezentantów:

- Uczelni i jednostek naukowych, w szczególności podejmujących w swoich badaniach lub działalności dydaktycznej tematykę najnowszej historii Polski w szerszym kontekście regionalnym i kontynentalnym, politykę historyczną oraz współpracę w zakresie implementacji nowych technologii w nauce;
- Pomocniczych jednostek naukowych oraz instytucji wspierających naukę/edukację, m.in.: biblioteki, muzea i archiwa;
- Środowisk społecznych, edukacyjnych (w tym oświatowych) i instytucji pozarządowych podejmujących działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną w zakresie historii Polski XX w.

- Przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, w szczególności firm sektora IT opracowujących nowe technologie m.in. dla archiwizowania danych/obiektów, poszukujących nowych rozwiązań w zakresie cyfryzacji nauki i edukacji oraz procesów B+R;
- Przedstawicieli administracji publicznej, w szczególności zaangażowanych w promocję innowacji w nauce.

 

 01

 

 

 

Redakcja: Lidia Jurek i Joanna Ziental