top
logo

2020braz Srebrne technikum 2017

 kalendarz-roku-skzolnego KB sticker 2 

 

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 125 gości 

POPC2 baner Nexera szkoly

O tym, jak w ,,Czarnieckim" zdalnie nauczamy z wykorzystaniem platformy Microsoft MS Teams Drukuj
Poniedziałek, 06 Kwiecień 2020 05:02

moje klasyW związku z pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2) w ponad 200 krajach świata  i w konsekwencji z ogłoszonym przez władze rządowe na terytorium Polski stanu epidemicznego z powodu choroby COVID-19, od dnia 12 marca 2020 r.  uczniowie  nie chodzą do szkoły...

 

 

 

 3

 

 

 

 

  

Interaktywne klasy online w ,,Czarnieckim" 

przy użyciu usługi platformy Microsoft Teams, 

inne  metody, narzędzia  naszego

zdalnego nauczania...

 

 

 Zdalnie 1

Domowy  warsztat  do zdalnej nauki uczennicy klasy maturalnej
w ZS Nr 2 we Włoszczowie; marzec 2020 r.

 

Zarządzanie kryzysem, czyli wszystkie ręce na pokład, nie możemy tracić czasu...

 

Dyrekcja ZS Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego koordynowała i nadzorowała działania nauczycieli, czuwała nad charakterem i stopniem wsparcia  uczniów w nauce poprzez działania podejmowane przez grono pedagogiczne szkoły,  najpierw w okresie zawieszenia nauki od 12 do 20 marca 2020 r., a następnie kierowała zmianami organizacyjnymi kształcenia naszych uczniów  po ukazaniu się  25 marca br. Rozporządzenia MEN ws. obowiązkowego kształcenia zdalnego w szkołach, na odległość, przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnej,  przede wszystkim wprowadzeniem  lekcji online w ,,Czarnieckim".  Dyrektor Marek Ledwoch wielokrotnie zwracał uwagę, by zachowana była higiena pracy, a uczniowie nie zostali nadmiernie przeciążeni. 

 

Jeden z komunikatów pana Marka Ledwocha:

- (...) musimy przeorganizować naszą pracę tak, by to nauczanie było zgodne z tymi przepisami, mając na uwadze  możliwości i zdrowie ucznia oraz jednocześnie realizować program nauczania, który możemy modyfikować,  by jak najlepiej dostosować go do tej sytuacji.

 

Wytyczne wstępne były dla pedagogów  jasne i klarowne: 

- Zarówno MS Teams jak i Librus będą głównymi kanałami kontaktu z uczniami, a także między nami.

 

- Nauczanie na odległość może przybrać rożne formy i to od Państwa zależy jakie będziecie stosować.

 

- (...) jednocześnie jeżeli nauczyciel nie prowadzi lekcji online, to w czasie, gdy w planie ma lekcję, jest zobowiązany być   do dyspozycji uczniów, z którymi miałby normalnie te zajęcia,  w celu konsultacji itp. przy pomocy ustalonych kanałów komunikacji.

 

- Nauczyciele, którzy  zdecydowali się prowadzić lekcje online - przede wszystkim w pierwszej kolejności uczący języka polskiego,  matematyki, języka angielskiego, niemieckiego,  jeżeli jest wiodący, przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym  oraz innych,  jeżeli jest taka możliwość - powinni przekazać wychowawcom,  kiedy będą realizować te zajęcia. 

- Na pewno będzie obowiązywał aktualny plan lekcji.

 

Była mowa o dokumentacji przebiegu nauczania, wykonywanej pracy: Zapis tematu realizowanego online, tematu konsultacji, co zrealizowaliśmy i kiedy oraz  z iloma osobami, zapisujemy tak,  jak do tej pory w dzienniku (zajęcia dodatkowe) i oprócz zajęć online w terminarzu Librusa, tak,  by wychowawca danej klasy miał możliwość monitorowania natężenia pracy w swojej klasie.

I tak...

16.03.2020 r. dyrektor ZS Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie pan Marek Ledwoch komunikuje gronu pedagogicznemu...

 

,,Bardzo proszę o zorganizowanie nauki zdalnej i przekazywanie materiałów do samodzielnej pracy w domu z poszczególnymi klasami i grupami uczniów, w których Państwo uczycie, wykorzystując m. in. informacje ze strony kuratorium i innych dostępnych w sieci. Szczególnie proszę o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu  maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów. Proszę na bieżąco śledzić dziennik Librus i służbową pocztę elektroniczną - szczególnie wszystkie regulacje prawne i komunikaty MEN ws. organizacji zajęć lekcyjnych w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do odwołania..."

 

17.03.2020 r. o modyfikacji i rozszerzeniu usługi komunikacyjnej do nauki zdalnej przez dziennik Librus  - informuje nauczyciel informatyki, administrator szkolnej sieci pan Krzysztof Rosiński:

- Dzień dobry. W nawiązaniu do wczorajszej wiadomości dot. integracji dysku sieciowego z kontem LIBRUS, pragnę przypomnieć, że moduł ZADANIE DOMOWE wymaga również takiego podłączenia do dysku sieciowego. Dzięki takiej konfiguracji, możemy przesyłać pliki zadań do uczniów z możliwością zwrotnego odsyłania przez nich rozwiązań.

 

21.03.2020 r.  /sobota/ powstał Zespół nauczycieli do spraw nauczania zdalnego, który w ciągu pięciu dni (w tym tylko trzech roboczych) przygotował i udostępnił system do nauczenia zdalnego Office 365. W chwili obecnej umożliwia on nam przeprowadzanie realnych lekcji online z aktywnym udziałem wszystkich uczestników i chyba jesteśmy jedną ze szkół, które zalecenie MEN wprowadziły jako pierwsze. Już w poniedziałek i wtorek odbywały się próbne lekcje przygotowujące naszą młodzież do nauczenia zdalnego.

 

Od weekendu nauczyciele zaczęli swoje intensywne przygotowania do prowadzenia zajęć i funkcjonowania online oraz przeprowadzania Rad Pedagogicznych (głównego organu decyzyjnego w szkole) online.

 

Do 25.03.2020 r. - zakończono prace związane z przygotowaniem środowiska MS Teams.

- Dzień dobry,

- W związku z planami wdrożenia nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy MS Teams informuję,  że zakończyłem prace  związane z przygotowaniem środowiska aplikacji. W ramach konfiguracji platformy Office 365 Education Naszej Szkoły zrealizowałem następujące prace:
1. utworzyłem konta uczniów klas 1 i 2  razem 383 konta (dane logowania przekazuję do dystrybucji wychowawcom klas);
2. zresetowałem hasła do istniejących kont klas 3 i 4 razem 263 konta (dane logowania przekazuję do dystrybucji wychowawcom klas);
3.  ujednoliciłem konfigurację kont uczniowskich w zakresie opcji licencyjnych pakietu Office 365 Education obecnie wszystkie konta maja identyczny pakiet licencyjny.

System jest kompletny tzn. wszyscy uczniowie i nauczyciele mają indywidualne zweryfikowane konta,  co daje możliwość zidentyfikowania tożsamości uczestnika lekcji zdalnej (videoczatu),  tak więc platformę e-lerningową MS Teams można wykorzystać do zapisu obecności i oceniania na ww. zajęciach. Jest wyizolowany, tzn.  nikt z poza naszej organizacji/szkoły nie ma możliwości dołączyć do videoczatu, zajęć zdalnych itp. Uniwersalny pod względem sprzętowym tzn. można z niego korzystać na różnych platformach sprzętowych: smartfon, tablet, laptop, pecet (z mikrofonem, słuchawkami,  ewentualnie kamerka). Oczywiście dla prowadzącego zajęcia rekomenduję laptop. Uniwersalny pod względem systemowym,  tzn. można z niego korzystać na różnych systemach operacyjnych, wystarczy przeglądarka internetowa,  najlepiej Chrome. W polskiej wersji językowej. Sprawdzony przez wiele, nie tylko polskich szkół i uczelni wyższych. I co ważne - w pełni darmowy,  zarówno dla korzystających z niego uczniów,  jak i nauczycieli,  ale co bardzo ważne - darmowy również dla szkoły (kosztuje szkołę słownie zero PLN) - objaśnia pan Krzysztof Rosiński.

 

25.03.2020 r.,   na   podstawie   rozporządzenia   MEN z dnia 20 marca

2020 r.   rozpoczęliśmy   obowiązkowe   zdalne kształcenie   w  naszej

szkole:   ponad 645 uczniów,   ponad 75 nauczycieli  zmienia  i  naszą

szkołę!

 

W  sytuacji   kryzysu spowodowanego  koronawirusem, na  którego  ludzie

nie  znależli jeszcze ani leku, ani szczepionki,  organizujemy i prowadzimy

dla  naszych  uczniów  nie  tradycyjne  nauczanie wg metody 400 lat temu

zaproponowanej   przez Jana  Amosa   Komensky'ego, tylko  sięgamy  po 

metody,   techniki  i   narzędzia  alternatywne,   współczesne,    oparte  na

technologii  zdalnej   komunikacji   i   wymianie   informacji rozbudowanej

w   sposób   wielopoziomowy,    z   udziałem   szeregu   superprzydatnych

aplikacji,   e-podręczników,    pakietów  e-lekcji  i   innych, w  które     Nasz

Szanowny   Zdalnie    Uczący   Nauczyciel  Z   Otwartą  Głową, ale jednak

...boomer  wgryzł się   nieomal   w   tempie   sprinterskim. Polubił,            z

upodobaniem stosuje!

 

Może ten niespodziewany, dramatyczny czas uczy wszystkie

szkoły, by nauka stała nie tylko  testami, stosami zadań, 

ale zarażaniem pasją, zainteresowaniem, zmianą podejścia

do osobistego rozwoju? Czy to jest możliwe? Czy jest łatwiej?

może trudniej? Czy taka będzie przyszłość  edukacji?...

 

 Grafika z tekstem: Kształcenie na odległość w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 10 kwietnia br.Po lewej ilustracja budynku w białym kole na czerwonym tle.

 

 

30.03.2020 r. gdy  mamy już za sobą pierwsze chwile i dni zdalnego nauczania,   Dyrektor ,,Czarnieckiego"  zaprasza na posiedzenie Rady Pedagogicznej online: 

 

- Przypominam, że dzisiaj o 15:00 próbne spotkanie online na Microsoft Teams - zespół rada pedagogiczna - zapraszam.

 

- Dzień dobry. Pragnę przypomnieć, że wszyscy nauczyciele naszej szkoły posiadają do służbowej komunikacji również konto w usłudze office.com -  dodaje pan Krzysztof Rosiński. 

Systematycznie, na bieżąco społeczność szkoły zapoznaje się z różnorodnymi informacjami, ogłoszeniami, materiałami,  wiadomościami wspierającymi uczniów i nauczycieli w realizacji podstawy programowej, w uzupełnianiu edukacji kulturowej i zdrowotnej poprzez teksty zamieszczne przez zespół nauczycieli prowadzących  stronę internetową szkoły - panią Joannę Ziental i Lidię Jurek. Ważne i przydatne informacje, adresy, nr telefonów  dla uczniów i rodziców podrzuca szkolnej witrynie pani Małgorzata Pytlarz, pedagog szkolny.

 

DOBRE  PRAKTYKI w ,,Czarnieckim" - czyli, jak wygląda nasze zdalne nauczanie?...

 

Język polski - nauczyciel pani  Renata Kaczmarska:

- Zło konieczne czy nowe możliwości?

- Do tej pory zdalne nauczanie spotkało się z wieloma głosami, opiniami. Doświadczam go z dwóch stron: jako nauczyciel i jako rodzic. Z perspektywy nauczyciela rodziły się pomysły,  co by tu jeszcze podesłać maturzystom w ramach powtórzenia? W klasach programowo niższych - iść z materiałem nauczania do przodu czy może skupić się na utrwalaniu? Z drugiej jednak strony widzę,  jakim ogromem materiału do samodzielnej pracy, zostały zarzucone moje dzieci, uczniowie szkoły podstawowej. Przeczytać z podręcznika od...do, pisemnie zrobić polecenia w zeszycie, dodatkowo wykonać kilka atrakcyjnych ćwiczeń online, a w wolnej chwili obejrzeć...I tak codziennie.  Dużo tego, ale... ja robiłam dokładnie tak samo. Wtedy jasne stało się, że zdalne nauczanie nie oznacza tego samego tempa pracy, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni w szkole. Materiał nauczania przeznaczony na jedną lekcję trzeba podzielić na kilka jednostek. Wiadomości i treści lekcji wysyłane za pośrednictwem Librusa wcale nie były atrakcyjne. Jednocześnie pochłaniały bardzo dużo czasu zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Niektórych treści nauczania nie da się zrealizować na zasadzie:  proszę przeczytać...

 

- Bardzo pomocne w mojej pracy okazały się lekcje za pośrednictwem usługi Microsoft Teams. Zajęcia można prowadzić na komputerze, na tablecie lub laptopie. Nauczyciel nawiązuje kontakt z uczniami dzięki funkcjom czatu, kanałom i spotkaniom wirtualnym. Podczas takiej lekcji spostrzeżenia i wnioski omawiane są na gorąco. Miłym akcentem jest również usłyszenie głosów uczniów,  czy zobaczenie ich twarzy.

 

- Dopiero poznaję ten program, odkrywam nowe funkcje usprawniające moją pracę z młodzieżą. Wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, wzajemnym zrozumieniem. A czasem planowaną lekcję trzeba po prostu poświęcić na rozmowę z uczniami, bo każdy potrzebuje wsparcia w tym trudnym dla nas czasie.

 

Język polski - nauczyciel pani  Joanna Krawczyk-Bartos, wychowawca klasy maturalnej, III PS/DJ LO:

- Podczas zdalnej lekcji online z klasą III ps/dj LO oraz IV TI udało nam się dokonać powtórki materiału z literatury ( wcześniej zaplanowanej), chociaż była obawa czy taka forma jest odpowiednia. Uważam, że chęci oraz wzajemne  zrozumienie prowadzą do celu. Młodzież była zdyscyplinowana, świadoma formy oraz potrzeby takiej pracy. Zadając na koniec zajęć pytanie o skuteczność  takich lekcji , otrzymywałam odpowiedź, iż jest to dobre działanie, a przede wszystkim motywujące do dalszej pracy.


- Podzielę się też informacją,  jaką otrzymałam od rodzica jednej uczennicy z mojej klasy, mianowicie podczas rozmowy telefonicznej mama życzyła wszystkim pracownikom zdrowia, wytrwałości, oraz szybkiego powrotu do szkoły. Myślę, że rodzice swą świadomi naszych działań i akceptują je.  To budujące!

 

Matematyka - nauczyciel pani Renata Konwiak, wychowawca klasy maturalnej,  III BIO/MAT LO :

- W ciągu dziewięciu dni przeprowadziłam 23 lekcji online z pięcioma różnymi klasami. Na większości zajęć frekwencja wynosiła 100 %. Podczas zajęć udostępniałam młodzieży swój pulpit, co rozwiązywało problem notatek z lekcji.

 

- Notatki prowadziłam z wykorzystaniem edytora równań, jak również odręcznie na tablicy Microsoft Whiteboard, będącej narzędziem MS Teams.

 

- Wszystkie materiały wykorzystywane podczas lekcji, tj.  zestawy zadań pobrane z internetu, autorskie zestawy zadań nauczyciela, foto wcześniej przygotowanych notatek, arkusze maturalne oraz  notatki, które powstały na danych zajęciach zapisywane są  w folderze Materiały z zajęć. Mogą je wyświetlać uczniowie z danego zespołu.

 

- Od 2 kwietnia 2020 r. dodatkiem do pracy dydaktycznej na moich lekcjach jest tablet graficzny. Po rozmowach z koleżanką z Zespołu nauczycieli matematyki  i wymianie doświadczeń,  uznałam, że warto go mieć. Szczególnie sprawdza się on na lekcjach geometrii, zarówno płaskiej, jak i przestrzennej/ oraz przy rysowaniu wykresów różnych funkcji.

 

- Na lekcji z grupą maturalną padło oczywiście pytanie o maturę. Odpowiedziałam: - Kochani: pracujemy, powtarzamy.  Na tą chwilę nikt chyba nie zna odpowiedzi na to pytanie. Wszyscy musimy śledzić wiadomości w mediach.

 

- Ze swoją klasą kontaktuje się poprzez e - dziennik, telefonicznie, sms – ami, ale również poprzez MS Teams na kanale 3 bm,  zajęcia z wychowawcą. Na bieżąco przekazuję im wszelkie info dot. organizacji pracy szkoły, wspieram, podsyłam materiały pomocne w przygotowaniu się do matury z matematyki.

 

- Poniżej kopia jednej z wiadomości przesłanej na kanale 3 bm,

 

- Warte polecenia stronki do otwierania: 

https://szaloneliczby.pl/pewniaki-maturalne-matematyka/ 

https://szaloneliczby.pl/zadania-maturalne-matematyka/

 

O nauce zdalnej w Technikum Nr 1 - nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatyki pani Monika Kaczmarska:

- Mogę się tu podzielić swoimi doświadczeniami, a te może nie są jakieś przebogate, bo sama realizuję większość zajęć w formie wysyłania zadań do samodzielnego opracowania i opisywania nadesłanych prac. W godzinach planowych zajęć uczniowie mają możliwość odbycia konsultacji ze mną w dowolnej formie - za pomocą dziennika szkolnego Librus lub platformy Teams - pisemnie czy w formie videochatu.

 

- Wysyłanie zadań do samodzielnego opracowania stosowane przez nauczycieli zawodu jest istotnym elementem przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego. Dokładne czytanie i zrozumienie instrukcji pisemnych jest bardzo ważne w rozwiązywaniu praktycznych zadań egzaminacyjnych.

 

- Prowadzę tylko kilka lekcji zdalnych w formie videochatu ( humorystycznie powiem: to i tak za dużo, bo jak widzę swoją podobiznę w ujęciu kamerki komputerowej, to może być to traumatyczne przeżycie dla uczniów ;)). Videochat daje możliwość udostępniania uczniom podglądu aplikacji otworzonych na komputerze nauczyciela, z której często korzystam. Z tego co wiem, korzystają też z tego inni nauczyciele zawodu. Uczniowie mają dostęp do aplikacji Office na panelu zdalnym, co jest bardzo istotne ze względu na potrzeby lekcji.

- My, nauczyciele zawodu bazujemy głównie na arkuszach egzaminacyjnych z poprzednich lat oraz na materiałach przygotowywanych samodzielnie - baza zasobów internetowych dotyczy przede wszystkim przedmiotów ogólnych.

 

Nauczyciele zawodu w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych -


pani Barbara Czyżewska, wychowawca klasy III TE/TG/TŻ:

- W ramach pracowni gastronomicznej, dziewczyny z III TŻ robiły tutoriale: dowolna potrawa z makaronu. Makaron - ponoć wszyscy mają. Dowolna - ze składników, które mają dostępne w domu, bo trwa akcja #Zostań w domu. 

 

- W II TŻ rozwiązujemy zadania, udostępniając ekran dla wszystkich - łączymy się online. Oprócz tego przesyłam linki do filmików do obejrzenia w wolnej chwili jako inspiracja do działań np. sztuka carvingu, dla chętnych zadanie: ,,Wykonanie dekoracji z owoców lub/i warzyw dostępnych w domu."

 

- Na teorii również łączymy się online. Omawiamy polskie kuchnie regionalne. Obecnie omawiamy wybrane  kuchnie świata. Uczennice wykonują prezentacje związane z konkretną kuchnią. Udostępniamy ekran dla wszystkich w grupie i uczennica może zaprezentować efekty swojej pracy, omówić ją na forum. Zbieramy wszystkie informacje, dodajemy co jest jeszcze ważne, podsumowujemy. 

 

- Wszystkie materiały są dostępne dla uczennic w plikach w poszczególnych zespołach na TEAMSie, aby mogły tam zajrzeć zawsze, kiedy będzie taka potrzeba.

 

- nauczyciel przedmiotów zawodowych, matematyki, informatyki pani Iwona Szumiał:

 

- Zadałam młodzieży temat do prezentacji: ,,W jaki sposób radzicie sobie w czasie obecnej sytuacji (zakaz wychodzenia z domu, brak kontaktów z rówieśnikami, brak możliwości pójścia do szkoły,...)"  oraz ,, Jak czas wolny (jeśli takowy się znajdzie) spędzacie?" Czas oddania pracy - różny,  dla różnych klas: niektóre klasy mają do 3, 6 lub do 7 kwietnia. Cały czas materiał do mnie spływa od uczniów.

 

- ,,Religia też idzie online. Pozdrawiam. Katecheta z Bożej łaski :)." - pan Artur Ślęzak."

Język angielski - nauczyciel pani Karolina Barszcz:

 

- Drodzy koledzy i koleżanki!

- Zachęcam do zapoznania się z propozycją prowadzenia lekcji za pomocą strony lub aplikacji zoom. Za pomocą tej strony można poprowadzić lekcję online. Uczeń może nas słyszeć, widzieć, ma podgląd do naszego ekranu komputera, który możemy wykorzystywać jako tablicę: pisać, liczyć, prezentować materiał wizualny, korzystać z programów multimedialnych(np. językowych). Uczeń też może po tej tablicy pisać, choć w ograniczony sposób. Do dołączenia do takiej lekcji uczeń nie musi mieć komputera, może wykorzystać do tego swój telefon. (czyli problem 1 komputera na 3 dzieci w domu rozwiązany; telefony mają prawie wszyscy)

- Myślę, że przeprowadzenie takiej lekcji 2 razy w tygodniu pozwoliłoby iść do przodu z materiałem nauczania, a co więcej, odciążyłoby i nas, i ucznia od natłoku pracy, materiału do przerobienia i sprawdzenia.

- Niestety, prowadzenie lekcji dla więcej niż 3 osób nie jest bezpłatne. Jeśli jednak widzicie w tym potencjał, szkoła mogłaby wykupić parę kont i moglibyśmy pracować według okrojonego planu lekcji.

- Zobaczcie sobie to na spokojnie, nie mogę przesłać linka ale adres brzmi: zoom.us

- Do poczytania polecam również artykuł:
www.e-korepetycje.net/artykuly/jak-prowadzic-lekcje-online-przewodnik-po-narzedziach

- Jeśli zaś chodzi o prace pisemne, z pomocą przychodzi google classroom.
Uczniowie mogą tam wysyłać swoje prace, a nam jest bardzo wygodnie je czytać i sprawdzać. Google wymyśliło kilka darmowych, przyjaznych  nauczycielowi rozwiązań. Wystarczy tylko mieć konto gmail.

- Pozdrawiam wszystkich!

 

O nauczaniu z Microsoft TEAMS - nauczyciel matematyki, fizyki oraz informatyki pani Joanna Ziental:

 

- Długie, ale warto zerknąć. Nie tylko o tworzeniu grup, lekcjach online, ale też jak bezpiecznie udostępniać materiały, również filmy, zadać i szybko sprawdzić pracę domową.

 

- Ponadto dla wychowawców, jak zorganizować wywiadówkę z rodzicami bez ich konta w TEAMS.

https://liblink.pl/vnsp3nCTRI

 

https://liblink.pl/gqCSfZvAbk

https://liblink.pl/1DSXguzXbi

https://liblink.pl/635GrinMKe

https://liblink.pl/PdUboovPjw

https://liblink.pl/oP6LF6j46V

 

I jeszcze w temacie - pani Justyna Pędziwilk-Szweda, nauczyciel informatyki, wychowawca klasy III TI/TOR:

 

- Jak nauczać online z wykorzystaniem Teams z usługi Office 365 oraz podręczników Nowej Ery? Podpowiadam, jest 25.03.2020 r., godz. 18:00 - webinarium

- Aby wziąć udział w webinarium wystarczy kliknąć poniższy link....

- PRZEJDŹ DO TRANSMISJI -     https://liblink.pl/mmmW6odc5h


- Webinarium poprowadzi: Janusz Wierzbicki, ekspert w zakresie innowacyjnego nauczania oraz trener w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów i programach edukacyjnych Microsoft oraz Apple. Współtwórca i autor magazynu EduFakty - Uczę Nowocześnie poświęconego wykorzystaniu nowych technologii w nauczaniu.

 

Jak efektywnie pracować z TEAMS służy radą  - nauczyciel informatyki pani Marta Ślęzak, wychowawca klasy maturalnej IV TI:

- Może przydadzą się Wam takie filmy. Myślę, że nikt nie jest w stanie czytelniej wytłumaczyć zagadnienia:

- Microsoft Teams dla Nauczycieli
                                           https://www.youtube.com/watch?v=MZLBhXHkSeY

- Microsoft Teams dla Nauczycieli
                                           https://liblink.pl/HRDeJK6WVx

- Jeżeli chodzi o praktyczne przetestowanie połączenia i możliwości programu w dużych grupach jest to trudne. Najwygodniej jest pracować w parach.

- Umawiamy się telefonicznie z drugim nauczycielem na połączenie, na konkretną godzinę. I ćwiczymy. Możemy rozmawiać, pisać na czacie, poznawać opcje programu. WSPIERAĆ SIĘ TELEFONICZNIE! (...)

- Tylko tak (testowałam) jesteśmy w stanie popróbować. W dużej grupie można tyko poopowiadać o możliwościach programu, co wydaje mi się,  nawet lepiej widać na filmikach.

- Podpowiem jeszcze, że korzystam z przeglądarki Chrom. W innych nie wszystko zadziałało.

 

Dekameron - krótka opowieść na czasy zarazy w dziesięciu dniach streszczona, opowiedziana przez jednego obserwatora - nauczyciela historii, wychowawcę klasy I PS/TJ LO - pan Cezarego Świetlickiego:

 

- Dzień pierwszy... Początki były trudne…


- Poniedziałkowy wieczór…, (świętokrzyskie i łódzkie, uczniowie mieszkają w tych dwóch wspaniałych województwach);

 

- Część uczniów mimo doświadczenia na FB, sceptycznie podeszła do nowego systemu i komunikatora. Ćwiczeniowe spotkanie w poniedziałek 23.03.br. przedstawiało obraz nędzy i rozpaczy – uczniowie komentowali…. A prowadzący zastanawiał się, jak bardzo ułomne językowo pisze posty…, ale i uczniom przydałby się lepszy styl J

 

- Ilustracja nr 1. Pierwsze spotkanie – czat!

 

- Dzień później – czyli dzień drugi...  Powstają nowe klasy – wyglądają nieco inaczej niż tradycyjne…, rada pedagogiczna też - ilustracja w nagłówku artykułu.

 

- Cztery dni później W sumie to można i uczyć w sobotę, co ma przewagę nad tradycyjną szkołą, jednakże i uczniowie mogą zakłócać odpoczynek…, to ciekawy problem badawczy … ale ileż można zadać w nowej formie /co potem wywołuje falę komentarzy w Internecie…/ . J


- Słowniczek: his - historia i społeczeństwo – w sumie chyba mało ważny przedmiot, stworzony reformą w połowie pierwszego dziesięciolecia XXI w., zlikwidowany reformą w 2019 r., aczkolwiek, zdaniem autora tego wpisu miał potencjał, szkoda go.

 

- Ilustracja nr 3. Dialogi na cztery nogi.

 

- Prawie dziesięć dni później... Większość klas w mojej szkole ma blisko połowę zajęć w formie ONLINE – takiej prawdziwej. Prawdziwe ONLINE - to wzajemny kontakt, grupy pomiędzy sobą, oraz uczniów z nauczycielem w formie audio, wideo oraz tekstowej – czat.

 

- Ilustracja: Oryginalny plan lekcji…

 

Warto na koniec przywołać opinie pana Krzysztofa Rosińskiego:

 

- Wraz z Panem Dyrektorem włożyliśmy ogrom wysiłku by dać każdemu nauczycielowi i uczniowi Naszej Szkoły możliwość realizowania swoich zadań w tych trudnych czasach. Nawiasem mówiąc jeżeli ktoś zna szkołę w okolicy,  która w takiej skali - ponad 800 aktywnych użytkowników wdrożyła platformę MS Teams - proszę o info!

 

 

 

Przyłączmy się więć do pana Cezarego i pana Krzysztofa,  
i  zawołajmy razem - 
Panie Ministrze, 

meldujemy, udało się w 3 dni robocze zrobić nauczanie online.

Potrafimy my nauczyciele… i nasi uczniowie też,

mimo,  że państwo nie było przygotowane na taką sytuację.

 

 

 

 

Stop, stop, stop, to jeszcze nie koniec! Czegoś istotnego tutaj ewidentnie  zabrakło, tak?... Bingo! Jak  te dni nauki  na  odległość widzą  uczniowie z ,,Czarnieckiego?...

 

To już jest inna historia. Opowiemy ją w 2 odcinku naszej relacji. Zapraszamy jutro...

 

 

Foto: czołówka i nr 2, 3, 4  lekcje online pana Cezarego Świetlickiego...

Ilustracj nr 1 - poczatki

 

 

 

 

ilustracj 3 dialogi

 

 

 

 

iLUSTRACJA 4 PLAN

 

 

 

 Z tabletem  graficznym tak wygląda nauka  na  lekcjach online z geometrii 

 tablet

 

 

 

Poniżej, przesyłane nam 31.03.2020 r.  przez administratora szkolnej sieci pana Krzysztofa Rosińskiego graficzne statystyki - wykresy raportów z aplikacji Teams dotyczące wyłącznie naszej szkoły.

 

 

raport1

 

 

 

 

 raport2

 

 

 

 

raport3

  

 

,,Róbmy swoje..."

 

 

 

 

Źródło:  Nauczyciele ZS Nr 2 we Włoszczowie, foto, pan Cezary Świetlicki, Patrycja Wrońska, wykresy pan Krzystof Rosiński
Redakcja: Lidia Jurek i Joanna Ziental

 

 OFERTA JĘZYKOWA2mini..

 

rodo logo 

ankieta absolw

 WybierzStudia link

Buton przetargi

e dziennik librus buton

maszzawod

LINK GRAF EKOKONTROLKI

 

podreczniki

zjecia_poza

cke link

linkoke

linkwoj

linkpowiat

linkgmina

linkpolicja

  pckrlogo

 

 


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is managed dns. Valid XHTML and CSS.