top
logo

 Srebrne technikum 2017

 kalendarz-roku-skzolnego KB sticker 2 

NPRC

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości 

Czarniecki'' zaprasza na IV Konkurs Gastronomiczno-Florystyczny ,,Ziemniaczane inspiracje" Drukuj

01Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym wiosennym konkursie uczniów gimnazjum i klas VII - VIII szkoły podstawowej...

 

 

 

 

 

 

 02

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO

WE WŁOSZCZOWIE

ul. Koniecpolska 40 29-100 Włoszczowa woj. świętokrzyskie

tel. 41 394 22 12 fax: 41 394 26 96

www.zsp2wloszczowa.pl   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


                                               Do Dyrekcji

Gimnazjum i Szkoły Podstawowej

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

            Dyrekcja oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych z zakresu gastronomii i architektury krajobrazu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie serdecznie zapraszają młodzież gimnazjum oraz VII i VIII klas szkoły podstawowej na wiosenny konkurs gastronomiczno–florystyczny pt. „Ziemniaczane inspiracje”.

 

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań kulinarnych i zmysłu artystycznego wśród młodzieży oraz popularyzacja tradycji polskiej kuchni.

 

Krótka informacja o konkursie:

 

W konkursie mogą brać udział 3-osobowe zespoły uczniów, szkoła może zgłosić dowolną ilość zespołów. Konkurs jest dwuetapowy

 

Etap I polega na przygotowaniu jednej dowolnej potrawy z ziemniaków i przesłaniu w formie papierowej lub elektronicznej przepisu oraz 4 zdjęć potrawy uwzględniających elementy dekoracji roślinnej stołu w stylu „country” (wiejskim) – prace należy przesyłać do 20.03.2019 r.

 

Etap II odbędzie się 25.04.2019 r. w ZSP Nr 2, ul. Koniecpolska 40 we Włoszczowie. Do etapu tego przechodzi 6 najlepszych zespołów. Rywalizacja będzie polegała na rozwiązaniu testu teoretycznego oraz na praktycznym przygotowaniu potraw i dekoracji.

 

Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.

 

Prace można złożyć w formie papierowej (zdjęcia mogą być na płycie CD) w sekretariacie ZSP 2 lub przesłać w formie elektronicznej – mailem z podaniem nazwy szkoły, nazwy zespołu (imiona i nazwiska członków zespołu pozostają do wiadomości nauczyciela – opiekuna) oraz danych nauczyciela – opiekuna zespołu (kontaktowego adresu e-mail lub numeru telefonu). Zgłoszenia można dokonać na jeden z niżej podanych adresów e-mail, z podaniem w temacie „Konkurs gastronomiczno-florystyczny”.

 

Szczegółowy regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły zsp2wloszczowa.pl, w zakładce „Konkursy gimnazjalisty”.

 

Dane kontaktowe organizatorów konkursu:

 

Barbara Czyżewska,  tel. 791619614           e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Monika Kaczmarska,  tel. 698879387   e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Teresa Pniewska, tel. 880 175825     e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

03

 

 

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU
GASTRONOMICZNO-FLORYSTYCZNEGO

 

 

1) Organizatorami konkursu są nauczyciele przedmiotów zawodowych z zakresu gastronomii i architektury krajobrazu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa.

 

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej młodzieży
 • zachęcanie do samodzielnego poszukiwania wiedzy z zakresu dekoracji roślinnych oraz żywienia człowieka i technologii produkcji potraw
 • popularyzacja florystyki wśród młodzieży
 • nawiązywanie współpracy z innymi szkołami
 • rozwijanie zainteresowań kulinarnych
 • poznawanie i promowanie tradycji kulinarnych
 • aktywizowanie współpracy pomiędzy szkołami
 • integracja młodzieży

2) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych, którzy interesują się sztuką kulinarną oraz florystyką i sztuką dekoracji. W konkursie mogą brać udział 3-osobowe zespoły, ilość zespołów zgłoszonych przez daną szkołę jest dowolna.

3)Tematyka konkursu: „Ziemniaczane inspiracje”.

 

4) Konkurs jest dwuetapowy:

a) etap pierwszy - polega na przygotowaniu dowolnej JEDNEJ potrawy z ziemniaków jako surowca głównego oraz wykonaniu dekoracji stołu z kwiatów żywych lub suszonych w stylu country (wiejskim) i przesłaniu na adresy mailowe organizatora lub dostarczeniu do sekretariatu szkoły na płycie CD/DVD :

 • nazwy potrawy
 • normatywu surowcowego na 2 porcje potrawy
 • opisu wykonania
 • max 4 zdjęć, na których przedstawiono potrawę oraz dekorację roślinną stołu (w formie elektronicznej w formacie JPG)

Komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę:

 • zgodność przepisu z tematyką konkursu - 0-5 pkt
 • pomysłowość i oryginalność- 0-5pkt
 • formę zapisu receptury kulinarnej potrawy- 0-5 pkt
 • wygląd potrawy – na podstawie zdjęć- 0-5 pkt
 • dekorację florystyczną stołu -0-5 pkt

Maksymalnie można uzyskać 25 pkt.

b) etap drugi - przeznaczony jest dla 6 drużyn, które uzyskały najwyższą punktację w etapie pierwszym. Etap ten odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i będzie się składał z dwóch części:

- teoretycznej – w formie testu wiedzy z zakresu podstaw żywienia człowieka i technologii produkcji potraw oraz podstawowej wiedzy o dekoracjach roślinnych (czas trwania 45 minut). Literatura źródłowa została podana w dalszej części regulaminu.

- praktycznej – polegającej na przygotowaniu dowolnej potrawy z ziemniaków (dla dwóch osób) oraz wykonaniu dekoracji stołu w stylu wiejskim przy użyciu suszonych roślin (czas trwania 60 minut).

W części teoretycznej bierze udział 1 przedstawiciel z każdego zespołu, pozostałe osoby dokonują w tym czasie wyboru produktów i potrzebnych materiałów i przygotowują swoje stanowisko pracy do części praktycznej.

Uczestnicy mają do dyspozycji podstawowe produkty spożywcze, urządzenia i sprzęt gastronomiczny, zastawę stołową, materiał roślinny i dekoracyjny oraz pojemniki do wykonania dekoracji. Część praktyczna będzie się odbywała w szkolnej pracowni gastronomicznej i w pracowni adaptowanej na warsztat florystyczny.

Prace konkursowe I i II etapu będzie oceniała Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli przedmiotów gastronomicznych i nauczycieli architektury krajobrazu ZSP Nr 2.

4. Na końcowy wynik oceny prac będą się składały następujące elementy:

 • wynik punktowy testu wiedzy – max 30 pkt
 • przygotowanie stanowiska pracy – max 3 pkt
 • dobór surowców i sprzętu - max 3 pkt
 • higiena pracy - max 6 pkt
 • walory smakowo-zapachowe przygotowanych potraw – max 10 pkt
 • pomysłowość w przygotowaniu potraw – max 6 pkt
 • charakter potraw zgodny z tematyką – max 6 pkt
 • estetyka podania i nakrycie do posiłku - max 6 pkt
 • pomysłowość i kreatywność w przygotowaniu dekoracji florystycznej - max 10 pkt
 • zastosowanie zasad kompozycji – max 3 pkt
 • wygląd całości – max 7pkt

Łączna suma punktów do uzyskania w I i II części konkursu - 90.

5. Na podstawie sumy punktów uzyskanych w II etapie Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców.

6. Zwycięskie drużyny otrzymają nagrody rzeczowe. Wszystkie drużyny biorące udział w II etapie otrzymają dyplomy.

7. Formą zgłoszenia drużyn do I etapu konkursu jest nadesłanie prac konkursowych w terminie do 20.03.2019 r. w formie elektronicznej – drogą mailową, przepis i zdjęcia w postaci załączników na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.      lub       Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

z dopiskiem „Konkurs gastronomiczno-florystyczny” lub dostarczeniu na płycie CD/DVD do sekretariatu szkoły.

Prace powinny zawierać przepis jednej potrawy oraz fotografie (maksymalnie 4) tej potrawy i dekoracji roślinnej stołu. Przepisy powinny być podpisane z podaniem wymyślonej nazwy drużyny (nazwiska i imiona jej członków pozostają zapisane u nauczyciela – opiekuna zespołu) oraz nazwy szkoły. Prosimy także o podanie imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna zespołu oraz adresu e-mail lub numeru telefonu, na który prześlemy potwierdzenie odebrania prac i informacje o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu. Po ogłoszeniu wyników, opiekunowie drużyn, które zakwalifikowały się do finału przekażą dane członków tych drużyn organizatorom konkursu. Każdy uczestnik finału musi dostarczyć Organizatorom wypełnione Oświadczenie uczestnika konkursu, które jest dostępne na stronie internetowej szkoły: www.zsp2wloszczowa.pl oraz na końcu regulaminu.

8. Prace nadesłane po terminie, niekompletne lub niespełniające warunków konkursu nie będą oceniane.

9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

10. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

11. Zespoły, które zakwalifikują się do II etapu konkursu, zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefoniczną do dnia 01.04.2019 r., w ten sposób przekażemy również szczegóły organizacyjne dotyczące tego etapu i zestaw produktów spożywczych, jakie będą dostępne podczas części praktycznej II etapu.

12. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 25.04.2019 r.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczenia danych oraz zdjęć uczestników konkursu, a także zdjęć prac konkursowych na stronie internetowej szkoły.

14. Uczestnicy etapu praktycznego zobowiązani są do przestrzegania zasad bhp, organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku niestosowania się do tych zasad.

15. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.

16. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.

17.Postanowienia końcowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 informujemy, iż:
a) Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie (ul. Koniecpolska 40, Włoszczowa 29-100, tel. 41 39 42 212).
b) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Dariusz Padała pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
d) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
e) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

f) Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
g) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi.

Uczestnik przystępujący do konkursu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym Regulaminie.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są:

mgr inż. Barbara Czyżewska (tel. 791619614 ,e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),

mgr inż. Teresa Pniewska (tel. 880 175825, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),

mgr inż. Monika Kaczmarska (tel. 698879387, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

 

LITERATURA DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ II ETAPU KONKURSU:

 1. 1.„ABC florystyki”, Anna Nizińska, Wyd. Hortpress,
 2. 2.„Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności”, Anna Kmiołek, Wyd. WSiP,
 3. 3.„Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna. Część 1”, Anna Kmiołek, Wyd.WSiP,
 4. 4.„Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna. Część 2”, Anna Kmiołek, Wyd. WSiP,
 5. 5.„Podstawy żywienia człowieka”, Dorota Czerwińska, Anna Kołłajtis-Dołowy, Katarzyna Kozłowska, Barbara Pietruszka, Wyd. Format-AB.
 6. 6.Uwaga: Nieaktualna jest piramida żywieniowa omówiona ww. publikacji książkowej. Najnowsza piramida znajduje się na stronie internetowej Instytutu Żywności i Żywienia

http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia

 

 

 

 

 

 

Źródło: materiał pan Teresa Pniewska
Redakcja: Lidia Jurek i Joanna Ziental

Zmieniony: Środa, 13 Marzec 2019 17:51
 

PORADNIK GIMN OFERTA JĘZYKOWA2mini

New layer...

rodo logo ankieta absolw WybierzStudia linkButon przetargie dziennik librus butonmaszzawodgimazjalistyifomaturzystyinfoLINK GRAF EKOKONTROLKI podreczniki zjecia_pozacke link linkoke linkwoj linkpowiat linkgmina linkpolicja skklogo_2  pckrlogo

 

 


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is managed dns. Valid XHTML and CSS.