top
logo

2020braz Srebrne technikum 2017

 kalendarz-roku-skzolnego KB sticker 2 

 

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 198 gości 

Konkurs na logo „Czarnieckiego” Drukuj
Poniedziałek, 02 Styczeń 2017 20:43

Nowy-1W imieniu Organizatora zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie na najlepszą grafikę - LOGO dla ZSP Nr 2. Szczegóły znajdziecie w regulaminie...

 

 

 

 

Nowy-2 Nowy-3

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

NR 2 WE WŁOSZCZOWIE

IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO

 

 

 I. Organizator konkursu

  1.Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie

 

 II. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie.

 2. Logo wykorzystywane będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych oraz przez organy jemu podlegających do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwa: 22.12.2016 r. - 13.02.2017 r.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi
w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz ZSP Nr 2 we Włoszczowie.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1.   Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, internet, pisma, ulotki.

2.   Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

 

a) na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15 cm x 15 cm

b) w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

c) każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.

d) logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
 • być łatwe w wydruku
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • składać się :

o tylko z logotypu (stylizacji literowej)

o tylko z elementu graficznego będącego symbolem

o lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

 

3.   Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

4.   Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo szkoły”), w której uczestnik podaje:

 • imię i nazwisko,
 • klasę,
 • płytę z nagraną pracą jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową w oryginalnym formacie oraz skompresowany do formatu PNG wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 13.02.2017r.,  do Samorządu Uczniowskiego ZSP 2.

2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań, o których mowa w regulaminie

konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

 Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
 • oryginalność znaku, łatwość zapamiętania,
 • czytelność i funkcjonalność projektu,
 • estetyka wykonania.

 

VII. Ocena prac konkursowych

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

 • pan Marek Ledwoch - Dyrektor ZSP Nr 2
 • pani Olczyk Justyna
 • pani Kaczmarska Renata
 • pan Mulewicz Stanisław
 • pan Świetlicki Cezary
 • Damian Górski - Przewodniczący SU

 

 VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

3. Planowana data ogłoszenia wyników 14.02.2017 r.

4. Wyniki zostaną ogłoszone podczas akademii z okazji Walentynek.

 

 

 Nowy-4

 


 

Źródło Przewodniczący SU ZSP Nr 2 Damian Górski, kl. III TE/TG/TŹ

Redakcja: Lidia Jurek i Monika Kaczmarska

 

 OFERTA JĘZYKOWA2mini..

 

rodo logo 

ankieta absolw

 WybierzStudia link

Buton przetargi

e dziennik librus buton

maszzawod

LINK GRAF EKOKONTROLKI

 

podreczniki

zjecia_poza

cke link

linkoke

linkwoj

linkpowiat

linkgmina

linkpolicja

  pckrlogo

 

 


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, what is managed dns. Valid XHTML and CSS.